ทำใบเสนอราคารายละเอียดลูกค้า
สินค้าและบริการ

QiPOS : ระบบจุดขาย
ร้านอาหาร   รีเทล ช็อป / มินิมาร์ท   ปรับแต่ง
รุ่น Lite
รุ่น ProPremium
รุ่น Max

ซื้อขาด (รับประกัน 3 ปี)
เช่าใช้รายเดือน
เช่าใช้รายปีระบบแบ็คออฟฟิส (ชุดสมบูรณ์)
ระบบบริหารงานขาย (Sale Order, Inventory, AP, AR)
HotelEX (beta)

ระบบจอง (ห้องพัก/ร้านอาหาร)

ระบบติดตาม (GPS ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์)
  • ระบบบริหารผ่านเว็ป
  • อุปกรณ์
  • ระบบติดตามผ่านมือถือ

งานบริการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
  • แก้ไขปัญหา
  • แก้ไขข้อผิดพลาด
  • ติดตามและแจ้งกลับ

การปรับแต่งซอฟต์แวร์
  • Outsource Team Services (Project and Manday)

ชุดอุปกรณ์คอมพิ้วเตอร์ขายขาด สำหรับ POS
SET Dell for Startup
SET Dell for SME
SET VeriPOS
SET Sunmi-T2
บริการเข้านำเสนองาน (นัดหมาย)
บริการติดตั้งระบบหน้างาน
บริการสอนการใช้งานหากท่านต้องการให้ทีมงานติดต่อกลับ*** ยืนราคาภายใน 30 วัน
*** ทางทีมงานมีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลที่ท่านร้องขอ
   เราจะดำเนินการให้ท่านภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง
*** ราคาที่ท่านได้รับอาจมีการเปลี่ยนแปลง
   โดยทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนนำเสนอ